logo

Szabó Ottó

(1965, Rozsnyó / Rožňava, Csehszlovákia, ma Szlovákia)

grafikus, festő

1994-ben szerzett diplomát a pozsonyi képzőművészeti főiskolán, mesterei Igor Rumanský, Róbert Jančovič és Vojtech Kolenčík voltak. 1994-től esztétika szakos gimnáziumi tanár Szepsiben. 1993-tól a Kassán alakult Rovás-csoport szervezője és vezetője. Egyéni és csoportos kiállításokon az 1990-es évek elejétől szerepel. Köztéri művei egyházi épületeken láthatóak, többek között a kassai vértanúk bronz emléktáblája Kassán, a premontrei rendház homlokzatán. Illusztrációi rendszeresen jelennek meg a Kalligram, az Igaz Szó, a Vasárnap című szlovákiai lapokban.